Zarur Taro Ki Bhi Kahani Hogi, Chand Ki Duniya Bhi Suhani Hogi, Yu Hi Nahi Hai Aasman Itna Khoobsurat, Zarur Wo Bhi Kisi Ke Pyar Ki Nisani Hogi.


Good Night Shayari / Tuesday, February 7th, 2017

Zarur Taro Ki Bhi Kahani Hogi,
Chand Ki Duniya Bhi Suhani Hogi,
Yu Hi Nahi Hai Aasman Itna Khoobsurat,
Zarur Wo Bhi Kisi Ke Pyar Ki Nisani Hogi.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 2 =